Úvod

Vedecko-odborný online časopis o navrhovaní, posudzovaní, realizácii a obnove nosných konštrukcií v stavebníctve.


Časopis structures.sk ponúka zaujímavosti, aktuality a informácie z oblasti navrhovania nosných konštrukcií. V časopise sú pravidelne zverejňované odborné aj vedecké články, výsledky výskumu, ale aj návody a užitočné tipy využiteľné pri riešení stavebných konštrukcií. 

Jedným z cieľov vydavateľov je prepojiť a rozšíriť komunitu zaoberajúcu sa navrhovaním a realizáciou nosných konštrukcií. 

prípade, že máte záujem o spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať, pretože v každom vydaní bude ponúknutý priestor aj pre Vaše príspevky, projekty, realizácie, nadobudnuté skúsenosti, či reklamu Vašich odborných a technických schopností.